• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
Партньори ПДФ Печат Е-мейл

Партньори и дългогодишни възложителни на фирмата са:

"Трейсстрой" АД, Стара Загора
"Заводски строежи - Марица Изток" АД, Стара Загора
"Филмар" ООД, София
"ЗСК Боруй" АД (бивше ЗСК), Стара Загора
"ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД, Стара Загора
"Агрос" ООД, Стара Загора
"ЕЛИТ-6" ООД, Стара Загора
"Пътстройинженеринг" АД,  Стара Загора
НТС, Стара Загора
СУБ (Съюз на учените в България), Стара Загора
"Проект Консулт"ЕООД, Хасково
"Рокар 1" ООД, Стара Загора
"Строител ВД" ЕООД, Стара Загора
Община Раднево
Община Стара Загора
"Загорка" АД, Стара Загора
"Каменица" АД, Хасково
"Нюанс - Иванов" ООД, Стара Загора
"Алекс - Салим Алейдин" ЕТ, Хасково
"ЛУОЙЛ България" ЕООД
"КОНЕКС-ТИВА" ООД, с.Оризово
"Све Флекс" ЕООД, Стара Загора
"Строймат" ООД, Казанлък
"Печатница 2М" ООД, Стара Загора
"Аскент" ЕООД, Стара Загора
"НИАКОМ" ООД, Стара Загора
"Енергоимпорт експорт", Стара Загора
"БГ Конструкт" ЕООД, Стара Загора
"Бакери 2006" ООД, Стара Загора
"Провими Зара" АД, Стара Загора
"Шоко Тим" ООД, Стара Загора
"Е и С имоти" ООД, Стара Загора
"Смарт - АС" ЕООД, Стара Загора